Pre zaslanie e-booku je NUTNÝ ešte posledný krok...

  • Potvrďte svoj e-mail
    Choďte do svojej e-mailovej schránky a otvorte správu "Overenie e-mailovej adresy" a kliknutím na odkaz potvrďte, že táto e-mailová adresa patrí vám.
  • Prístup k E-booku 🎉
    Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám pošlem e-book, ktorý si budete môcť okamžite stiahnuť.

Ak email na potvrdenie nedostanete do 10 minút, urobte tieto kroky:

1. Skontrolujte zložku SPAM. Ak moj e-mail pre vás skončil tam, označte ho ako "Nie je SPAM".

2. Vráťte sa o krok späť a znova zadajte svoj email. Najčastejšou príčinou nedoručenia E-booku je preklep v emailovej adrese.

3. Ak to nepomôže, napíšte mi na podpora@erikaambrozy.sk

UPOZORNENIE pre GMAIL používateľov: E-mail mohol skončiť v zložke Reklamy (alebo Propagácie). Preto presuňte e-mail zo zložky Reklamy do zložky Hlavné, aby ste e-mail s e-bookom našli hneď.

Ženy podnikateľky v online svete